69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

tytuł projektu: Projekt o projektach – Kuźnia specjalistów ds. Funduszy Unijnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Sopot 81-777 COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Suma dof. – 393473 Suma dof. UE – 334452,05 wielkopolski , ksap , polska slowcja , zmiana standardu nadawania , mandat inspekcja transportu drogowego , obwód wołyński , szczepienia w […]

Read More »