65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Miasto Skierniewice

tytuł projektu: Profesjonalny Pracownik – Przyjazny Urząd VI Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Skierniewice 96-100 Miasto Skierniewice Suma dof. – 60222,5 Suma dof. UE – 60222,5 hiszpania polska. , inflancja , ładne cytaty o życiu , kraje spoza strefy schengen , lomazy , 500 zł na dziecko pełnoletnie uczące się 2020 , bioróżnorodność […]

Read More »