65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Rypiński – Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

tytuł projektu: Profesjonalnie na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Rypin 87-500 Powiat Rypiński – Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie Suma dof. – 81174,83 Suma dof. UE – 81174,83 omów przebieg wojny polsko-bolszewickiej , wniosek o wpis do księgi wieczystej , wyrejestrowanie samochodu , pit 36 za 2021 , funkcje menedżera w […]

Read More »