65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat krasnostawski/Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

tytuł projektu: Profesjonalni w zawodzie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Krasnystaw 22-300 Powiat krasnostawski/Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie Suma dof. – 99853,52 Suma dof. UE – 99853,51 wojewodztwo podlaskie , poznan mapa , ceny gruntów leśnych 2020 , zasiłek macierzyński , koronawirus 3 marca 2021 , jak być bardziej otwartym , minimalny wkład […]

Read More »