66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

tytuł projektu: Profesjonalni pracownicy – aktywizacja i szkolenia drogą do sukcesu na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” Suma dof. – 347595 Suma dof. UE – 295455,75 rekrutacja do wojska 2021 , makro nip , do kiedy zamknięte żłobki i przedszkola , pobyt […]

Read More »