66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Magnus sp. z o. o.

tytuł projektu: Profesjonalni pracownicy 50 plus na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Olsztyn 10-190 Magnus sp. z o. o. Suma dof. – 577890,8 Suma dof. UE – 491207,18 znajdź równe wyrażenia i podkreśl je w jednakowy sposób , psychologia behawioralna , koronawirusa zakażenia 3 listopada , mądry cytat o życiu , […]

Read More »