65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Pajęczański

tytuł projektu: Profesjonalni II Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Pajęczno 98-330 Powiat Pajęczański Suma dof. – 114741,14 Suma dof. UE – 114741,14 teoria oczekiwan , dzień drogowca , pdf to xlsx , powierzchnia ziemi , wskaźnik referencyjny , dofinansowanie termomodernizacji , zse leszno yyyyy POKL.06.01.02-10-016/10-00 (5080013489) wspólnota samorządowa – powiat 00 Nie dotyczy […]

Read More »