65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

tytuł projektu: Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński 11-100 Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Suma dof. – 84065,64 Suma dof. UE – 84319,55 sabotuje , spis infolinia , us rybnik , obostrzenia wjazdu do niemiec , urzad skarbowy w ostródzie , obowiązkowa służba wojskowa […]

Read More »