69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Kancelaria Prawna Sampraus Grzegorz Szprych

tytuł projektu: Profesjonalna opiekunka i pomoc domowa Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Wrocław 50-148 Kancelaria Prawna Sampraus Grzegorz Szprych Suma dof. – 575415,84 Suma dof. UE – 489103,46 koronawirus grecja dzisiaj , obostrzenia kino grudzień 2021 , co oznacza 3 , szczepienia dla dzieci , lo5 , zlobki do kiedy zamkniete , ceny […]

Read More »