66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz

tytuł projektu: Profesjonalna opiekunka dziecięca- edycja2 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-282 OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz Suma dof. – 267637,22 Suma dof. UE – 227491,63 konferencja szkoły , wniosek dobry start , otwarte fundusze emerytalne , cypr covid 2021 , najdłuższe rzeki azji , sportowe informacje , bank światowy , rada praw […]

Read More »