65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Kutnowski

tytuł projektu: PROFESJONALIŚCI VI Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Kutno 99-300 Powiat Kutnowski Suma dof. – 76398 Suma dof. UE – 76398 zgłoszenie zbycia , podział administracyjny polski , secemin , rejestracja lra , błąd aplikacji empatia , wyniki badan , bilans kwartalny yyyyy POKL.06.01.02-10-013/12-02 (7752588040) wspólnota samorządowa – powiat 00 Nie dotyczy […]

Read More »