66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

tytuł projektu: Producentki zdrowej żywności z Gminy Brzozie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Łódź 92-003 Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Suma dof. – 47600 Suma dof. UE – 40460 powiat wałecki , mądre przysłowia , wolontariusz , opłaty autostrada , stosunek do powszechnego obowiązku obrony , opieka paliatywna , co jest […]

Read More »