66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

tytuł projektu: Producentki zdrowej żywności z Gminy Bartniczka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Łódź 92-003 Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Suma dof. – 47600 Suma dof. UE – 40460 analiza swot model , numer statystyczny choroby xxx , ukraina wielkosc , ukrainian refugees in poland yyyyy POKL.06.03.00-04-134/10-01 (7272617333) fundacja 05 Obszary […]

Read More »