66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, I Oddział w Brodnicy

tytuł projektu: Producentki wiejskiej żywności z Gminy Zbiczno Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Brodnica 87-300 Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, I Oddział w Brodnicy Suma dof. – 49999,56 Suma dof. UE – 42499,63 ubostwo , światowy dzień ziemi 2019 , lekarz specjalizacje , dochody podatkowe budżetu państwa 2018 , ile rocznie […]

Read More »