65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Grójecki-Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

tytuł projektu: Pracujemy dla Ciebie – Kadra 2010 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Grójec 05-600 Powiat Grójecki-Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu Suma dof. – 74970 Suma dof. UE – 74970 psychologia rodzaju , 501243364 , poland provinces , wpis w ksiedze wieczystej yyyyy POKL.06.01.02-14-012/09-01 (7971670296) powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 00 Nie dotyczy 3/30/2010 […]

Read More »