66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy BRAINSTORM – SEBASTIAN MATYNIAK

tytuł projektu: Pracuj w Kadrach Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie KATOWICE 40-671 BRAINSTORM – SEBASTIAN MATYNIAK Suma dof. – 169250 Suma dof. UE – 143862,5 krakow events , _._…_. , marek magierowski pochodzenie , ośrodek rewalidacyjno wychowawczy , handlowa niedziela wrzesien 2021 , przepuklina okołopępkowa , mos gov , co to rynek , […]

Read More »