69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi EUREKA sp. z o.o.

tytuł projektu: PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI. Nowe szanse zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia w Wielkopolsce. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 60-129 EUREKA sp. z o.o. Suma dof. – 911638 Suma dof. UE – 774892,3 polish games , szpital covidowy na narodowym , wymiar pracy 2021 , łapsze niżne , negocjacje ksiazka , […]

Read More »