66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

tytuł projektu: Pracownik na +5(0)-szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych po 50-tym roku życia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Rzeszów 35-111 ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. Suma dof. – 1325755 Suma dof. UE – 1126891,75 odpady zmieszane , konferencja 21.01 , pan z mazurskiego miasta , egipt test na lotnisku , zamkniecie […]

Read More »