69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Consultor Sp. z o. o.

tytuł projektu: Praca wzbogaca Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Lublin 20-325 Consultor Sp. z o. o. Suma dof. – 173904,52 Suma dof. UE – 147818,84 obostrzenia 25 marzec 2021 gov , zachowanie dziecka po szczepieniu na rotawirusy forum , strasburger wzrost , czy beda zamkniete fryzjerzy , mua boy kto to , inflacja […]

Read More »