66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

tytuł projektu: PRACA – GOTOWI – START! – aktywizacja osób niepełnosprawnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-441 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Suma dof. – 370146,67 Suma dof. UE – 314624,67 oswiata poznan , polsko białoruska granica , subwencja oświatowa 2019 na jednego ucznia , pacjent goc , zakażenia koronawirusa 19 października yyyyy […]

Read More »