69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Samorząd Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

tytuł projektu: Powrót do zatrudnienia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Opole 45-315 Samorząd Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Suma dof. – 19993871,97 Suma dof. UE – 16994791,17 dziel pdf , restauracja stolica , dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego , gdzie dostać zaświadczenie o niekaralności , livestock , 2 stopień bravo , […]

Read More »