65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

tytuł projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Działdowo 13-200 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie Suma dof. – 590040,26 Suma dof. UE – 590040,26 dzieci z domu dziecka ukraina , art. 2 konstytucji , rosja polska , dzień babci 2022 , protokół zdawczo odbiorczy , […]

Read More »