66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”

tytuł projektu: Poszukiwana superniania Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Olsztyn 10-603 Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” Suma dof. – 216520 Suma dof. UE – 184042 aleja niepodległości poznań , przyporządkuj terenom zagrożonym powodzią charakterystyczne dla nich najczęstsze przyczyny powodzi , kiedy sie zaczynają ferie 2022 , punkty szczepień masowych , podwyżki dla nauczycieli 2021 tabela […]

Read More »