66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Śląska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy”

tytuł projektu: „Poszerzamy horyzonty” – aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek Gminy Rudzieniec Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Chorzów 41-500 Śląska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy” Suma dof. – 46740 Suma dof. UE – 39729 salony fryzjerskie kiedy otwarte , kraków liczba mieszkańców , mieszkanie zielona gora , rzeczpospolitej polskiej , korelacja ujemna , […]

Read More »