65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku

tytuł projektu: Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Płock 09-400 Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku Suma dof. – 2109401,08 Suma dof. UE – 2109401,08 handel ludźmi statystyki 2018 , sektor bankowy , co w poznaniu , opieka na dziecko covid 2021 , dopłaty dla kredytobiorców […]

Read More »