68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

tytuł projektu: Pomysł + dotacja = biznes Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-555 Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Suma dof. – 1331720 Suma dof. UE – 1131962 towarzyskich , składnik betonu krzyżówka , dzikie pszczoły odcinek 195 , wyjazd do turcji obostrzenia , baza danych firmy , przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu […]

Read More »