66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

tytuł projektu: Pomorski Smart-UP – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdańsk 80-810 Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Suma dof. – 1985900 Suma dof. UE – 1688015 druk na szczepienie gov.pl , um jelenia góra , rejestracja […]

Read More »