66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Pomocna dłoń. Aktywizacja biernych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-952 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Suma dof. – 817092 Suma dof. UE – 694528,2 rekonwalescencja po usunięciu kamieni nerkowych , uzupełnij zdania dotyczące ustroju starożytnego rzymu , podatki gov. pl , malta ludność , łubianka , […]

Read More »