66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „PRYM”

tytuł projektu: POKIERUJ SWOIM LOSEM – kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-032 Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „PRYM” Suma dof. – 186359,35 Suma dof. UE – 158405,44 psp jarosław , renta a emerytura , kalendarz szczepien covid , dziecko ma pozytywny […]

Read More »