66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Training Group Danuta Gorlewska

tytuł projektu: Pokaż na co Cię stać! Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-660 Training Group Danuta Gorlewska Suma dof. – 386674,28 Suma dof. UE – 328673,14 onw 2019 , dodatki do emerytury 2019 , wniosek o prawo do głosowania poza miejscem zamieszkania wzór , punkt szczepień warszawa , ekrs.ms.gov.pl rdf , pniewy […]

Read More »