66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT

tytuł projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Warka – prawo jazdy kat. D. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-662 Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT Suma dof. – 44244 Suma dof. UE – 37607,4 ehandel , jakie obostrzenia od 15 maja , sustainable development , sprawie , emerytura […]

Read More »