66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT

tytuł projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Warka – prawo jazdy kat. C. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-662 Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT Suma dof. – 44000 Suma dof. UE – 37400 uszereguj podane skale od największej do najmniejszej wpisz odpowiadające , karta gwarancyjna , sex […]

Read More »