66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT

tytuł projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Warka – prawo jazdy kat. B. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-662 Fundacja na Rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Inowacji Technologicznych SPiRIT Suma dof. – 43696 Suma dof. UE – 37141,6 szczepienia w polsce mapa , rozporządzenie 25 marca 2021 , ogloszenia 24 warszawa , […]

Read More »