66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna

tytuł projektu: Podwyższenie jakości usług i kategoryzacja kwatery wiejskiej szansą na trwałe miejsca pracy na obszarach wiejskich Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Suwałki 16-400 Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna Suma dof. – 16662 Suma dof. UE – 14162,7 wniosek 500 online 2022 , pila , gloria artis , pozar palac w korczewie , […]

Read More »