66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Bystra”

tytuł projektu: Podnosimy kwalifikacje w Wilkowicach! Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Bystra 43-360 Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Bystra” Suma dof. – 48846 Suma dof. UE – 41519,1 kanada covid , poczta główna katowice , prokuratura kraków podgórze , proces motywacji , zniesienie obostrzen 28 marca , zasady wjazdu do polski spoza schengen yyyyy […]

Read More »