65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

tytuł projektu: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Końskie 26-200 Powiatowy Urząd Pracy w Końskich Suma dof. – 218918,35 Suma dof. UE – 218918,35 kryzys cytaty , poziom promieniowania gamma , 100lat , ekologiczne gospodarstwo rolne , kiedy kończy sie zdalne 2022 , […]

Read More »