69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji – szansą na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 60-855 Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” Suma dof. – 898172 Suma dof. UE – 763446,2 jak się przemeldowac , aplikacja covid paszport , czy jest obowiązek noszenia maseczek , e-twój pit , kinder wycofane produkty , mobywatwl […]

Read More »

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Rozwoju Ziem Górskiech

tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji – szansą na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Stary Sącz 33-340 Fundacja Rozwoju Ziem Górskiech Suma dof. – 45271,1 Suma dof. UE – 38480,44 najbogatszy zielona góra , goltix 700 sc , kto podpisał konkordat , polska unia europejska , przekierowanie poczty na inny adres zamieszkania , […]

Read More »