66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji kadr niepublicznych agencji zatrudnienia drogą do rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Poznań 61-874 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Suma dof. – 285734,78 Suma dof. UE – 242874,56 minister środowiska 2019 , dap co to znaczy , psp gliwice , zus lublin kontakt , centrum […]

Read More »