66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy BD Center Consulting Paweł Walawender

tytuł projektu: Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Rzeszów 35-301 BD Center Consulting Paweł Walawender Suma dof. – 335200 Suma dof. UE – 284920 dap incoterms 2020 , wyjazd do niemiec grudzień 2021 , krs jak sprawdzić , dr cline […]

Read More »