66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Podnieś swoje kwalifikacje – wsparcie dla osób do 24 roku życia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Środa Wielkopolska 63-000 Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj Suma dof. – 398116 Suma dof. UE – 338398,6 polish l , konferencja premiera 25.03 youtube , urząd pracy w bydgoszczy , wyszukiwarka krs , prawo […]

Read More »