66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Forum Inicjatyw Rozwojowych

tytuł projektu: Podlaskie Warsztaty Rekodzielnictwa – II edycja Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-077 Forum Inicjatyw Rozwojowych Suma dof. – 48460 Suma dof. UE – 41191 gmina bojanów , wywiad behawioralny , urząd pracy piotrków trybunalski , prokuratura okręgowa w toruniu yyyyy POKL.06.03.00-20-070/09-00 (9661787616) fundacja 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami […]

Read More »