68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

tytuł projektu: Pobudzanie mikroprzedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – szkoleniowe i finansowe Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Sandomierz 27-600 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Suma dof. – 63358,48 Suma dof. UE – 53854,71 mieszkania komunalne , rejestracja na szczepienie dzieci , cena mocznika 2021 , zakazy lotów […]

Read More »