68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

tytuł projektu: PO KLucz do biznesu2! Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Opole 45-315 Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Suma dof. – 56921000 Suma dof. UE – 48382850 obostrzenia teneryfa , ceny węgla kamiennego , gov loteria szczepienia , ferie mazowieckie 2021 , fundusz inwestycyjny otwarty yyyyy POKL.06.02.00-16-001/12-01 (7542663278) wojewódzka […]

Read More »