66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ECORYS Polska Spółka z o.o.

tytuł projektu: PI „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Warszawa 00-845 ECORYS Polska Spółka z o.o. Suma dof. – 1420695 Suma dof. UE – 1207590,75 elektrociepłownie , fotel prezesa , se warszawa , dotacja podręcznikowa 2021 , ferie małopolskie […]

Read More »