66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Towarzystwo Amicus

tytuł projektu: PI-PWP Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-889 Towarzystwo Amicus Suma dof. – 1580969,5 Suma dof. UE – 1343824,08 drugi urzad skarbowy , gmina chojnice , życiowe mądrości życiowe cytaty , us góra , rentownosc , echelmno , ból barku icd […]

Read More »