66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Budkowice

tytuł projektu: Otwarte Drzwi Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Stare Budkowice 46-030 Stowarzyszenie Budkowice Suma dof. – 198893,67 Suma dof. UE – 169059,62 urząd pracy września , co to znaczy lwg , skala porządkowa , wniosek o wycofanie z dokumentów oświadczenia pit 2 , zdjęcie do dowodu wymagania , dofinansowanie do wynagrodzeń pup […]

Read More »