66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

tytuł projektu: Otwarci na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Siemiatycze 17-300 Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach Suma dof. – 331400 Suma dof. UE – 281690 nowa biala pozar 2021 , szczepionki skład , podatki gov pl , wydział komunikacji pajęczno […]

Read More »