69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny

tytuł projektu: Osoby bezrobotne wracają do pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Warszawa 00-050 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny Suma dof. – 402335 Suma dof. UE – 341984,75 urząd pracy bielsko , dopłaty do paliwa 2021 , renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 2019 , ferie 2022 mazowieckie […]

Read More »