66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak

tytuł projektu: Operator koparko-ładowarki szansą na stałą pracę zawodową Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Rzeszów 35-111 Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak Suma dof. – 1052907 Suma dof. UE – 894970,95 przysłowie po angielsku , pip infolinia , mediacja plakat , kinga kujawska wiek , sprawdź samochód po vinie , […]

Read More »