66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

tytuł projektu: Oddolne inicjatywy aktywizujące na obszarach wiejskich Wzgórz Dalkowskich Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Nowe Miasteczko 67-124 Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Suma dof. – 12500 Suma dof. UE – 10625 inspekcja transportu , wynagrodzenie za pracę krzyżówka , rpr rejestracja , powrót do pracy po operacji tętniaka aorty , lockdown warmińsko mazurskie […]

Read More »